Astrologická škola a poradna Elišky Landovské

REKLAMA

Orbispitus.cz
Orbispictus.cz-svět vzdělanosti


Kontakt

Kurzy

Firemní poradenství

Osobní poradenství

eLearnig
KurzyPoradna


Univerzita Hvězda


Videoporadna Hvězda

 Vítáme vás na stránkách školy a poradny Hvězda. Připravili jsme pro vás nové aktualizované stránky, které jsou nově zařazeny do rodiny serveru Orbispictus.cz.  Původní systém distančního vzdělávání je postupně převáděn pod systém serveru Orbispictus.cz. Uvedené opatření přinese mnohé pokrokové metody výuky.  

Stánky jsou dále rozděleny na dva základní oddíly -   Poradna Hvězda a Škola Hvězda. Stránky poradny Hvězda představují soubor poskytovaných služeb. Na stánkách školy jsou uvedeny nabídky kurzů a studijní obory, které lze studovat prezenčně, distančně nebo kombinovaně (původně strukturální kurzy).  Studijní program Univerzita Hvězda je zařazen do systému vzdělávacího portálu Orbispictus.cz. Informace ke studijním oborům a jednotlivým kurzům naleznete zde.

Aktualizovali jsme oddíl fotogalerie i rubriku o nás.

     

Vše souvisí se vším

Přes nesporné pokroky na poli poznání stále neznáme mnohé odpovědi na prosté otázky. Dětinsky působící dotazy "proč" se snažíme zaměnit za sáhodlouhé teorie o nutnosti změny, větší kreativitě a také modernosti. Nemusíme zrovna vyhlížet UFO ani hledat kámen mudrců, abychom se setkali s ezoterikou.

Co je to vlastně esoterika a co pro nás přináší?

Pokud nahlédneme do chytrých knížek, nalezneme mnohé definice. Příkladem může být termín z Lexikonu ezoteriky :Ezoterika je původní označení tajného učení (zasvěcení). Nejedná se o dovednosti, ale soubory poznatků, které je možno učinit pouze osobně. Existují však metody a nástroje, prostřednictvím kterých je možné nabýt těchto zkušeností. Takovými činnostmi je například meditace, výklad karet, astrologie, numerologie, jóga apod. Moderní pojetí ezoteriky posunulo význam původního slova a rozlišuje jádro - které je reprezentováno nástroji (viz činnosti) a vnější vlivy. Jako ezoterické jsou označovány nadsmyslové jevy (předvídání budoucnosti apod.). v neposlední řadě je dnes ezoterické vše co jaksi vybočuje z rámce běžného chápání.

Renesance nebo aktuální potřeba?

Ezoterika vždy prožívá svou renesanci tehdy, když dojdou hmotné argumenty. Jako by sama podstata vyčerpala svou sílu a najednou je třeba nalézt nová řešení. Pro materialistický přístup je, ale velmi obtížné přijmout představu něčeho "nehmotného". A pokud ano, tak pak to jistě nemá svou cenu. Sice stále slyšíme o potřebě duchovního rozvoje, duševním bohatství a znalostní inteligenci, ale často současně dodáváme - vždyť to negeneruje zisk. Co je to zisk? Je to matematicky vyčíslitelná hmota? Je to pocit uspokojení? Je to stav mysli? Je to zlatá cihla? Je to ....

Selfmanagement - "seriózní" nabídka osobního rozvoje

Studium ezoterních disciplín otevírá možnosti poznání prostřednictvím sebe sama. Moderní pojem selfmanagement, který můžeme volně přeložit jako schopnost řízení svého vlastního osobního rozvoje, je často předmětem nabídky vzdělávacích kurzů. Absolventům kurzů je slibováno dosažení lepších výsledků v osobním i pracovním životě. Není jistě bez zajímavosti, že mnohé z technik nácviku dovedností vycházejí z ezoterních disciplín.

Studium je vždy obohacující, pokud splníme požadavek svého vnitřního přesvědčení o jeho přínosu. O motivaci bylo popsáno mnoho listů papíru. Většina doporučení staví na přesvědčení asi nejlépe znázorněné následující rovnicí:

(informace + dovednosti ) = výkon â motivace dosažení výkonu

Kdy informace jsou získávány především z okolního prostředí a jsou jako takové převáděny do dovednosti (začínají pracovat). Samotný fakt, že výkon se zvýší vede, motivuje, ke studiu spočívající v dovednosti "rozpohybovat" informace. Školský model vzdělávání stavějící na faktech je nutně doplňován dalšími způsoby jak s informacemi (daty) naložit. Je to způsobeno individualitou jedince. nemá smysl diskutovat nad tím, zda je výhoda nebo ne být individualitou. Je to fakt, který je rozumné vzít na vědomí.

Dosažení vyššího výkonu za účelem dosažení kvalitnějšího stupně bytí

Co je vlastně měřítkem úspěchu? Přirozená soutěživost je jedním z nejlepších příkladů nehmotné motivace. Hmota, je lhostejné, zda svalová, dřevěná, kovová, je substrátem, který využíváme ke kultivaci svého bytí. Není proto cílem, ale nástrojem. Studiem ezoterních disciplín získáváme nový soubor nástrojů zkoumání podstaty informací. Tím dokážeme z informací, které již máme k dispozici, získat nové dovednosti. Tím opět získáváme další konkurenční výhodu v závodě o lepší kultivaci hmoty. Pak to může vypadat nějak takto:

(informace + dovednosti ) = výkon â motivace kvalitnějšího stupně bytí


© Hvězda 2004 - 2008 Všechna práva vyhrazena

Orbispictus - portál vědění, Tvorba elerningových kurzů, ELLA.CZ - centrum tvorby elektronických kurzů, Astrologie, Numerologie, Videoporadna Hvězda - NOVINKA v poradenské praxi - on-line poradna přímo ve vašem počítači, Výuka výkladu karet, Výuka astrologie, Výuka numerologie, Učte se snadno a efektivně- snadné studium Naučte se pracovat s kyvadlem, Naučte se číst z lidských tváří, Vaše tělo mluví beze slov - naučíme vás jeho abecedu, Profesionální vykladač karet - kurz pro pokročilé, Profesionální vykladač karet - kurz pro pokročilé Aktuální nabídka realit, Finance, půjčky, hypotéky, investice Profesionální služby e-learningu