Sobota, 20. říjen 2018, 19.18

Stránky: Orbispictus.cz
Kurz: Orbispictus.cz (Orbispictus)
Slovník: Výkladový slovník pojmů

F

Obrázek: Orbík MarťaFrenologie
autor Orbík Marťa - Úterý, 9. únor 2010, 00.42
 

Frenologie – starším názvem lebologie je stručně řečeno naukou o tvaru lebky. Za zakladatele frenologie je považován německý lékař František Josef Gall, který působil v 18. a 19. století a své nauce zasvětil celou svou kariéru. V dalším textu se ještě k osobě tohoto pozoruhodného člověka vrátíme.Frenologie vychází z myšlenky, že tvar lebky je závislý na tvaru mozku a tudíž lze pozorovat změny na lebce v závislosti na rozvoji mozku. Zároveň frenologie jako první vnesla do lidského poznání tzv. lokalizaci – každá část mozku odpovídá nějaké vlastnosti. Od těchto center odvozuje frenologie i praktické projevy. Jako např.: smysl pro soustředění, svědomitost, pořádkumylnost apod.

Obrázek: Orbík MarťaFyziognomie
autor Orbík Marťa - Úterý, 9. únor 2010, 00.44
 

Fysionomie – nauka ostavbě obličeje. Vychází z nauky jednotlivých vztahů mezi rysy a tahyobličeje a jednotlivými vlastnostmi. Zde doslova platí, že tvář je výklademv němž se vystavuje světu na odiv duše jedince. Fysiognomie byla prozápadní civilizaci objevena J.K.Lavanterem ,který byl současníkem Galla. Rovněž v samostaném odstavci se k osoběLavantera vrátíme. Nauka o stavbě lidské tváře je , ale mnohem starší a jak tojiž bývá svůj původ můžeme hledat v Číně. Nejen hedvábí a střelný prachdali Číňané světu. Umění Siang-mien - tajemství lidské tváře bylo známo již předtřemi tisíci lety. Za časů Konfucia dospělo svého věhlasu. Z této dobypochází rovněž Konfuciovo rčení, že dítě si za svůj obličej nemůže, ale dospělíčlověk je za svůj zevnějšek zodpovědný. Je jen příznačné, že i tato naukanebyla tak úplně mimo dosah politických špiček – za časů císaře Čchin š-chuang-tibyly knihy o umění siang-mien spáleny, aby nebyla odhalena diktátorova pravátvář. Dokonce ani podobizna nesměla být zhotovena, ačkoliv to bylo zvykem, alebyla nahrazena líbeznou tváří, která skrývala pravou podstatu. I dnes mámemnohé ty co nastavují svou vlídnou tvář a kalou tělem. I proto je užitečné studovat tyto nauky, abychom uměli rozeznat s kým máme tu čest.

S

Obrázek: Orbík MarťaSystém
autor Orbík Marťa - Čtvrtek, 30. září 2010, 00.16
 

Systém je forma energie existujícív určitém v prostoru a čase ve svých cyklických stavech a pohybechs určitou dynamikou.