Printer-friendly version
 

Pro rychlou orientaci jsme pro vás připravili výkladový slovník pojmů. Nalezente zde přehled nejdůležitějších pojmů a hesel. Jsou připraveny hesláře z oboru poradeské praxe poradny Hvězda, dále je připraven soubor hesel ke studijnímu programu Univerzita Hvězda. Další hesláře budou přibývat postupně.

Search full text


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Picture of Orbík Marťa Orbík Marťa
Picture of Orbík MarťaFrenologie
by Orbík Marťa - Tuesday, 9 February 2010, 12:42 AM
 

Frenologie – starším názvem lebologie je stručně řečeno naukou o tvaru lebky. Za zakladatele frenologie je považován německý lékař František Josef Gall, který působil v 18. a 19. století a své nauce zasvětil celou svou kariéru. V dalším textu se ještě k osobě tohoto pozoruhodného člověka vrátíme.Frenologie vychází z myšlenky, že tvar lebky je závislý na tvaru mozku a tudíž lze pozorovat změny na lebce v závislosti na rozvoji mozku. Zároveň frenologie jako první vnesla do lidského poznání tzv. lokalizaci – každá část mozku odpovídá nějaké vlastnosti. Od těchto center odvozuje frenologie i praktické projevy. Jako např.: smysl pro soustředění, svědomitost, pořádkumylnost apod.

Keyword(s):
Picture of Orbík MarťaFyziognomie
by Orbík Marťa - Tuesday, 9 February 2010, 12:44 AM
 

Fysionomie – nauka ostavbě obličeje. Vychází z nauky jednotlivých vztahů mezi rysy a tahyobličeje a jednotlivými vlastnostmi. Zde doslova platí, že tvář je výklademv němž se vystavuje světu na odiv duše jedince. Fysiognomie byla prozápadní civilizaci objevena J.K.Lavanterem ,který byl současníkem Galla. Rovněž v samostaném odstavci se k osoběLavantera vrátíme. Nauka o stavbě lidské tváře je , ale mnohem starší a jak tojiž bývá svůj původ můžeme hledat v Číně. Nejen hedvábí a střelný prachdali Číňané světu. Umění Siang-mien - tajemství lidské tváře bylo známo již předtřemi tisíci lety. Za časů Konfucia dospělo svého věhlasu. Z této dobypochází rovněž Konfuciovo rčení, že dítě si za svůj obličej nemůže, ale dospělíčlověk je za svůj zevnějšek zodpovědný. Je jen příznačné, že i tato naukanebyla tak úplně mimo dosah politických špiček – za časů císaře Čchin š-chuang-tibyly knihy o umění siang-mien spáleny, aby nebyla odhalena diktátorova pravátvář. Dokonce ani podobizna nesměla být zhotovena, ačkoliv to bylo zvykem, alebyla nahrazena líbeznou tváří, která skrývala pravou podstatu. I dnes mámemnohé ty co nastavují svou vlídnou tvář a kalou tělem. I proto je užitečné studovat tyto nauky, abychom uměli rozeznat s kým máme tu čest.

Keyword(s):
Picture of Orbík MarťaSystém
by Orbík Marťa - Thursday, 30 September 2010, 12:16 AM
 

Systém je forma energie existujícív určitém v prostoru a čase ve svých cyklických stavech a pohybechs určitou dynamikou.

Keyword(s):